Vítáme Vás na internetových stránkách keramické dílny Dany a Luboše Škodových.

Bonsajové misky vyrábíme od roku 1998. Naše firma vznikla na přelomu roku 1990-1991.
Sortiment naší bonsajové keramiky zahrnuje všechny druhy bonsajových misek použivané k pěstování bonsají.
Vyrábíme také cementové bonsajové mísy ruzných rozměrů a tvarů.
Zvláštní oblast tvoří zakázkové práce: keramické bonsajové misky tvořené dle požadavků zákazníků.
Vycházíme z vlastních idejí a desingu, náš zákazník obdrží vždy nezaměnitelný originál.

Preferujeme a zvýhodňujeme prodej z dílny. V případě zájmu o některou z misek, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší emailové adresy:

dlkeramika@centrum.cz

 

 

Welcome to the website of pottery workshops Dana and Lubos Skoda .
Bonsai dishes produced since 1998. Our company was established in late 1990 to 1991 .
The range of our bonsai pottery includes all kinds of bonsai pots used for growing bonsai.
We also manufacture cement bonsai bowls of various sizes and shapes.
Special area consists of custom work: ceramic bonsai dish made ​​according to customer requirements.
We start from their own ideas and design , our customers will always receive the unmistakable original.

We prefer and favoring the sale of the workshop . If you are interested in any of the bowls, please contact us through our email address

dlkeramika@centrum.cz